Balša Rajčević modeluje buduću terakotu (180x160 cm) u Koloniji "Terra", u Kikindi 1984.